Algemene informatie AZ Zeno

Netwerk

AZ Zeno is slechts een deel van een netwerk van welzijnszorginitiatieven in de regio van de Oostkust. Het netwerk omvat volgende initiatieven...

lees meer

Historiek

Nadat een pokkenepidemie in de jaren 1890 onze gewesten teisterde, nam Adolf Dhondt in 1894 in de gemeenteraad het initiatief om in Blankenberge een "hospitaal" te bouwen.

Zes eeuwen na Jan Dijkgraaf startten de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Heist met de uitbouw van een passende gezondheidszorg voor de eigen bevolking en de toeristen.

lees meer

Missie/ Visie

Wij willen een ziekenhuis worden met meer aandacht voor interne en externe communicatie, dat doordrongen is van de kwaliteitsgedachte, waar warmmenselijkheid, vriendelijkheid en persoonlijk contact centraal staan. Een ziekenhuis op weg naar een nieuwe omgeving met een eigentijds zorgconcept. Het verleden was goed maar de toekomst moet nog beter…

lees meer