Arthrografie

Bij arthrografie wordt contrast ingespoten in een gewricht. De juiste positie wordt bepaald aan de hand van RX-stralen.
Arthrografieën van knieën en schouders worden het frequentst gebruikt, deze onderzoeken worden afzonderlijk beschreven.