CT - of MRI - arthrografie van de schouder


Wat?

Een CT- of MRI-arthrografie van de schouder is een onderzoek waarbij men contrast inspuit in de schouder om verschillende structuren te kunnen zien.

 

Waarom?

Indien men een CT-scan doet zonder contrast in het gewricht kan men weinig structuren onderscheiden. Men kan dan wel het bot beoordelen maar niet de pezen en het labrum.

Indien men een MRI-onderzoek doet zonder contrast in het gewricht kan men wel pezen beoordelen, maar eventuele scheuren zijn minder goed zichtbaar.

De keuze van een MRI-arthrografie of CT-arthrografie hangt af van de voorkeur en vraagstelling van de aanvragende arts. Krijg je toch een CT-onderzoek of een MRI-onderzoek van de schouder zonder dat men contrast inspuit, dan kan het zijn dat je een ander specifiek probleem hebt dat men wil onderzoeken zonder dat contrast nodig is, bijvoorbeeld als men enkel het bot wil onderzoeken na een breuk.

 

Waarop kan je letten voorafgaand aan het onderzoek?

Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie. Dit onderzoek kan NIET doorgaan als je zwanger bent.

Indien je ooit een allergische reactie hebt gehad op de toediening van intraveneus contrast, dan is het aangewezen dat je dit bespreekt met je arts. Dit moet nagekeken worden en het kan zijn dat je op voorhand medicatie moet innemen voor dit onderzoek.

Ben je allergisch aan bepaalde ontsmettingsmiddelen (zoals isobetadine), meld dit aan de verpleegkundigen op de dienst radiologie. Men ontsmet standaard met isobetadine maar als men weet heeft van een contactallergie zal men met een ander middel ontsmetten.

 

Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak maken kan je telefonisch doen

 • campus Knokke-Heist : +32 (0)50 53 47 00
 • campus Blankenberge : +32 (0)50 53 46 80

 

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  In Knokke bevindt de receptie van de radiologie zich op -1 via lift A. Als je uit de lift stapt, neem je de gang naar rechts en loop je tot het einde door. Neem bij aankomst een nummer en neem plaats in de wachtzaal aan je linker zijde.  Het nummer verschijnt op het scherm en stuurt je door naar de juiste inschrijfbalie van onze dienst. Je hoeft je niet in te schrijven vooraan in het ziekenhuis, tenzij het de eerste maal is dat je als patiënt naar ons ziekenhuis komt.
  In Blankenberge bevindt de receptie van de radiologie zich op de eerste verdieping rechts achter de loketten. Je hoeft je nergens op voorhand in te schrijven.
 • Nadien neem je plaats in de juiste wachtzaal en zal een verpleegkundige of medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de zaal. Men zal je vragen naar je volledige naam en geboortedatum, dit is in je eigen belang om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar eventuele zwangerschap.
 • In de kleedcabine zal je de bovenkledij moeten uitdoen.
 • Men zal je begeleiden in de zaal en je zal op de tafel moeten gaan liggen. Doorgaans zal je op de buik moeten liggen maar het kan ook zijn dat men je op de rug plaatst. Men zal je zo plaatsen dat het gewricht best kan aangeprikt worden. Sommige mensen krijgen dan een kussen onder zich, anderen niet; dit hangt af van de verhoudingen van je schouder. Vaak wordt ook een zandzak geplaatst op je hand.
 • De inspuiting gebeurt door de radioloog na ontsmetten van de regio. De plaats van inspuiting wordt bepaald aan de hand van X-stralen. De verdeling van het contrast en de hoeveelheid contrast worden ook beoordeeld met behulp van X-stralen. Indien er voldoende contrast ingespoten is, wordt de naald verwijderd.
 • Men zal je begeleiden naar de CT-scanner of de MRI-scanner waar het onderzoek kan doorgaan.

 

Hoelang duurt het onderzoek?

 • Je rekent best op 30 minuten voor de inspuiting zelf.
 • Afhankelijk van de drukte op CT en MRI kan de wachttijd 15 minuten zijn. Voor de CT-scan zelf reken je best op 10 minuten. Voor de MRI reken je best op 30 minuten.

 

Zijn er nevenwerkingen achteraf?

 • Het contrast dat in de schouder werd ingespoten zal geleidelijk aan opgenomen worden door de bloedbaan en verdwijnen. Het kan zijn dat je een vreemd gevoel hebt in de schouder op het moment van het onderzoek en in de uren daarna. Dit is normaal en trekt doorgaans weg in de uren die volgen op het onderzoek.
 • Een inspuiting in de schouder kan aanleiding geven tot een infectie of ontsteking, al is de kans klein. Indien je in de dagen volgend op het onderzoek last hebt van tekenen van infectie zoals een rood gezwollen warme schouder, al dan niet gepaard gaande met koorts; dan is het aangewezen om een arts te consulteren, bij voorkeur de huisarts. Een infectie moet snel behandeld worden met antibiotica dus wacht hier niet mee.

 

Wat met het resultaat?

Het resultaat wordt doorgegeven aan de aanvragende arts. Dit kan enkele dagen duren.