SERM

SERM = Selective Estrogen Receptor Modulator

Deze groep van medicaties hebben de eigenschap selectief in te werken op de oestrogeenreceptor.
In ieder orgaan bevindt zich een receptor die iets anders gevoelig is waardoor de werking verschillend is van het oorspronkelijk hormoon. De ‘SERM’ kunnen in een orgaan een oestrogene werking hebben terwijl ze in een ander orgaan een anti-oestrogene werking hebben.

De SERM (vb. nolvadex, evista en nieuwere moleculen) hebben een zeer beschermende invloed op de borst (daling van het aantal borstcarcinomen van 70%: anti-oestrogeen) terwijl ze toch een botbeschermend effect hebben: oestrogene werking).

Hun voornaamste nadeel is naast de prijs ook de nevenwerkingen van o.a. warmteopwellingen, diepe veneuze trombosen en werking op het endometrium waardoor ze in de standaard menopauzale therapie nog geen definitieve plaats hebben veroverd.

De ideale SERM zou moeten:
  • de borst beschermen
  • menopauzale symptomen verminderen
  • cardiovasculair beschermen
  • beschermen tegen osteoporose
  • geen invloed op de baarmoeder hebben

Het is wel een medicatie met toekomst en nieuwe moleculen zitten in de ‘pipe-line’.
Momenteel is er een studie bezig in de USA, waarbij een combinatie van een SERM (bazedoxifene met de oude geconjugeerde oestrogenen) gegeven wordt.