Open MRI-scanner


MRI staat voor "magnetic resonance imaging".
Een MRI-scanner bestaat uit een krachtige magneet die met behulp van radiogolven signalen in het lichaam opwekt. Deze signalen worden vervolgens verwerkt tot beelden.
Röntgenstralen worden hierbij niet gebruikt.


Open MRI

In een klassiek gesloten MRI-toestel wordt de patiënt in een tunnel geschoven, een ervaring die beangstigend kan zijn. Ons MRI-toestel is een open toestel en bestaat niet uit een tunnel. Er bevindt zich een platte schijf boven en onder het lichaam. Eens de patiënt in het toestel is geschoven, is er vrije ruimte aan beide kanten. Dit komt o.a. ten goede aan patiënten met claustrofobie (angst in kleine ruimtes), zwaarlijvige patiënten en kinderen.
 • Heb je last van claustrofobie, dan kan je een begeleider meenemen die mag plaatsnemen in de onderzoeksruimte naast je, zonder dat het onderzoek hierdoor gestoord wordt. Als je angstig bent, kan je aan jouw behandelende arts vragen om een kalmerend middel voor te schrijven.
 • Ben je zwaarlijvig en is een onderzoek op een klassiek gesloten MRI-toestel niet gelukt, dan is er wel een kans dat dit bij ons lukt omdat de ruimte in het toestel groter is.
 • Ben je ouder van een kind dat een MRI-onderzoek moet ondergaan, dan mag je in de onderzoeksruimte naast je kind plaatsnemen, zodat het zo rustig mogelijk blijft. Bovendien is onze ruimte uitgerust met een licht- en geluidsspel om het onderzoek zo aangenaam mogelijk te maken.


Praktisch
 
 • Tenzij men het je anders heeft meegedeeld mag je eten, drinken en je gebruikelijke medicatie innemen voor het onderzoek.
 • Breng je aanvraagbrief en identiteitskaart mee. Indien het onderzoek is voorgeschreven door een arts binnen AZ Zeno, kan het zijn dat de aanvraag reeds werd doorgegeven aan het secretariaat radiologie. Indien het onderzoek is voorgeschreven door een arts buiten AZ Zeno, moet je de aanvraagbrief zeker meenemen anders kan het onderzoek niet doorgaan. Bij twijfel of vragen, contacteer gerust de dienst op het nummer +32 (0) 50 63 37 84.
 • Gelieve je eerst aan te melden op het secretariaat radiologie op het moment van de afspraak.
 • Aan het secretariaat zal men je de route naar de MRI-scanner uitleggen. Je krijgt een vragenlijst mee naar de wachtzaal naast de scanner. Mogen we je vragen deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen, dan danken wij je alvast voor je medewerking.
   

Verloop van het onderzoek
 
 • De verpleegkundige begeleidt je tot in de zaal en schuift je in het toestel.
 • Net voor de start van het onderzoek krijg je een drukpeer in de hand. Deze kan je indrukken als je een probleem zou ondervinden tijdens het onderzoek. Dan komt er onmiddellijk een verpleegkundige.
 • Tijdens het maken van de opnames hoor je kloppende of ratelende geluiden (vergelijkbaar met een boormachine). De geluidshinder kan verminderd worden door het gebruik van oordopjes en een koptelefoon. Deze worden je aangeboden door de verpleegkundige.
 • De tijd die nodig is voor dit type onderzoek kan variëren van 15 minuten tot ongeveer 1 uur. Het is heel belangrijk dat je tijdens de gehele onderzoeksperiode zo stil mogelijk blijft liggen.
 • Tijdens het onderzoek bevindt de verpleegkundige zich buiten de onderzoeksruimte en bedient het toestel. Via een raam en een camera kan de verpleegkundige je zien, via de intercom kan men je horen en via de luidspreker kan men je toespreken. Afhankelijk van welk type onderzoek kan het zijn dat je op commando moet in- en uitademen, dit wordt je meegedeeld via de luidspreker.
 • Het kan zijn dat er contraststof wordt ingespoten in de arm. De prik is vergelijkbaar met een bloedafname. Er zal gevraagd worden of je een bepaalde allergie hebt. De contraststof die gebruikt wordt op MRI bevat geen jodium en veroorzaakt zeer zelden een allergische reactie.
   

Mag iedereen een MRI-onderzoek ondergaan?
 
 • Sommige geïmplanteerde apparaten of implantaten kunnen niet toegelaten worden op ons toestel, andere dan weer wel. Dit hangt af van het type apparaat of implantaat. Enkel als in de bijsluiter van de fabrikant van het apparaat of implantaat vermeld staat dat het toegelaten is op ons toestel, kan het onderzoek doorgaan. Zo zal het het onderzoek niet kunnen doorgaan indien je:
  een pacemaker of interne defibrillator hebt.
  - een neurostimulator, pijnpomp of morfinepomp hebt.

  - een cochleair implant hebt.
  - een metaalsplinter in het oog hebt, die aangetoond wordt op een klassieke röntgen- of RX-opname.
  - een artificeel implantaat hebt na een amputatie dat op elektronische wijze werkt.
  - een niet-recente vaatclip hebt ter behandeling van een hersenaneurysma
 • Heb je een implantaat of apparaat en twijfel je of het onderzoek kan doorgaan, zoek dan alvast zoveel mogelijk gegevens van het type toestel en bel ons gerust op het nummer +32 (0)50 63 37 84 voor verdere informatie.
 • Heb je minder dan 6 weken geleden een operatie ondergaan, dan moet het onderzoek worden uitgesteld.
 • Indien je zwanger bent of kan zijn, gelieve dit mee te delen aan de verpleegkundige. Gezien de risico's van een MRI-onderzoek voor de ongeboren baby onvoldoende gekend zijn, mogen zwangere vrouwen dit onderzoek alleen ondergaan als het medisch belang van het onderzoek opweegt tegen mogelijke nadelen.
   

Beelden en resultaten van het onderzoek?
 
 • De beelden zijn onmiddellijk beschikbaar na het onderzoek. Je kan een externe link naar een beveiligde website vragen aan het secretariaat. Als je de procedure volgt die uitgelegd staat op het blad dat je meekrijgt, kunnen jij en jouw arts onmiddellijk na het onderzoek de beelden bekijken via deze beveiligde website. Werd het onderzoek aangevraagd door een arts binnen AZ Zeno, dan is deze link niet nodig.
 • De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt het resultaat binnen de 5 werkdagen na het onderzoek.
   

Contact


Heb je nog specifieke vragen, dan kan je terecht op het nummer +32 (0)50 63 37 84.

Als je niet kunt komen, gelieve ons te verwittigen. We kunnen je dan een nieuwe afspraak geven indien je dit wenst en meteen een andere patiënt helpen met de vrijgekomen plaats.

We wensen je alvast een fijne open MRI-ervaring toe.


De dienst radiologie


Raadpleeg hieronder de MRI-brochure