Colon inloop met gastrografine


Wat?

Bij dit onderzoek wordt de dikke darm gevuld, door contrast via een sonde in de aars te laten inlopen.

Waarom?

Voorafgaand aan een operatie: het kan zijn dat de chirurg wil weten wat het verloop of de lengte is van de dikke darm, om over voldoende informatie te kunnen beschikken voor  het type operatie.

Opstopping: het kan zijn dat men het exacte niveau van de opstopping wil weten. Doorgaans wordt hiervoor een CT-onderzoek uitgevoerd maar als men een stent wil plaatsen kan dit onderzoek noodzakelijk zijn.
 

Waarop kan je letten voorafgaand aan het onderzoek?

Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie. Dit onderzoek kan niet doorgaan als je zwanger bent.
 

Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak maken kan je telefonisch doen

 • campus Knokke-Heist : +32 (0)50 53 47 00
 • campus Blankenberge : +32 (0)50 53 46 80
 

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  In Knokke bevindt de receptie van de radiologie zich op -1 via lift A. Als je uit de lift stapt, neem je de gang naar rechts en loop je tot het einde door. Neem bij aankomst een nummer en neem plaats in de wachtzaal aan je linker zijde.  Het nummer verschijnt op het scherm en stuurt je door naar de juiste inschrijfbalie van onze dienst. Je hoeft je niet in te schrijven vooraan in het ziekenhuis, tenzij het de eerste maal is dat je als patiënt naar ons ziekenhuis komt.
  In Blankenberge bevindt de receptie van de radiologie zich op de eerste verdieping rechts achter de loketten. Je hoeft je nergens op voorhand in te schrijven.
 • Nadien neem je plaats in de juiste wachtzaal en zal een verpleegkundige of medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de zaal. Men zal je vragen naar de volledige naam en geboortedatum, dit is om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar eventuele zwangerschap.
 • In de kleedcabine zal je de lange broek en slip moeten uitdoen. Ook beha en T-shirt moeten uitgedaan worden. U krijgt een beschermend schortje.
 • Nadien zal je in de zaal binnengebracht worden en zal je moeten neerliggen op de tafel. Nadat de verpleegkundige alles heeft uitgelegd, zal men een sonde plaatsen via de aars. Men gebruikt hiervoor een beetje verdovende gel en het onderzoek wordt zeer voorzichtig uitgevoerd, waarbij men je zal vragen of het gaat. Lukt het niet of ben je angstig, bespreek dit met de verpleegkundige.
 • Nadien wordt, via de sonde in de aars contrast ingebracht in de darmen. Dit kan doorgaans wat koud aanvoelen. Men zal je vragen of het lukt en of je krampen krijgt. Afhankelijk van wat draaglijk is, wordt het onderzoek verdergezet of vertraagd: dit om zoveel mogelijk informatie te krijgen zonder dat men je pijn doet.  De radioloog zal tijdens dit onderzoek beelden maken terwijl je draait naar verschillende kanten.
 • Indien de radioloog oordeelt dat er voldoende informatie bekomen is, wordt het onderzoek beëindigd.
 • Nadien kan je plaatsnemen op het toilet.

 

Hoelang duurt het onderzoek?

Reken voor de volledige duur van het onderzoek op 1 uur.

 

Zijn er nevenwerkingen achteraf?

 • De meeste mensen hebben krampen en diarree na dit onderzoek. Vandaar dat je in alle rust zal kunnen plaatsnemen op het toilet. Indien je het wenst kan je ook washandjes en handdoeken krijgen.
 • Het kan zijn dat je, in de dagen volgend op het onderzoek blijvend wat diarree hebt.

 

Wat met het resultaat?

Het resultaat wordt meegedeeld aan de aanvragende arts. Indien het om een dringend onderzoek gaat, kan dit telefonisch.