Retrograde cystografie bij kinderen


Wat?

Urine wordt verzameld in de nierbekkens en gaat dan via de urineleiders naar de blaas. Eens de urine in de blaas is, mag deze niet terugkeren naar de urineleiders. Gebeurt dit toch, dan kan de terugvloeiende urine aanleiding geven tot nierontstekingen. Bij retrograde cystografie wordt nagegaan of er terugvloei is van urine uit de blaas naar de urineleiders.

 

Waarom?

Indien je kind meerdere nierontstekingen doet, dan kan het zijn dat men met dit onderzoek wil uitsluiten of er een probleem is met terugvloeiende urine.

 

Voor dit onderzoek is een opname in het pediatrisch dagziekenhuis noodzakelijk. Waarom?

Om te weten of urine terugvloeit, moet de blaas gevuld worden met contrast. Om dit te kunnen onderzoeken, moet er een klein buisje geplaatst worden naar de blaas. Bij jongens gebeurt dit via de penis, bij meisjes gebeurt dit via de uitmonding van de urineleider in de vagina. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt dit uitgevoerd op de dienst kindergeneeskunde in het dagziekenhuis. 
 

Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak maken kan je telefonisch doen

  • campus Knokke-Heist : +32 (0)50 53 47 00
  • campus Blankenberge : +32 (0)50 53 46 80


Hoe verloopt het onderzoek dan op de radiologie?

  • Met de dienst radiologie wordt op voorhand een richtuur afgesproken. Er wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk te respecteren, maar hou rekening met eventuele vertragingen, afhankelijk van de drukte op de dienst spoedgevallen.
  • Wanneer het onderzoek kan doorgaan, word je samen met het kind naar de dienst radiologie gebracht.
  • Daarna zal je, samen met het kind de onderzoekszaal betreden. Men zal vragen naar volledige naam en geboortedatum van het kind. Ook zal men je vragen naar eventuele zwangerschap. Indien je zwanger bent, mag je niet in de zaal aanwezig zijn tijdens het onderzoek. Een vervangende begeleider is dan aangewezen maar indien dit niet lukt, dan ontfermt de verpleegkundige of medisch beeldvormer zich zo goed mogelijk over het kind samen met de radioloog.
  • Je zal als begeleider een loodschort en schildklierbeschermer krijgen. Dit komt soms beangstigend over, maar dit dient om je te beschermen tijdens het nemen van de foto’s. Krijgt je kind dan niet teveel stralen? De radioloog beperkt het aantal opnames  zoveel mogelijk om zoveel mogelijk informatie te krijgen met het minimum aantal stralen. De verpleegkundige of medisch beeldvormer die in de zaal aanwezig is, zal deze beschermende kledij vaak ook aanhebben.
  • Het onderzoek gebeurt grotendeels liggend. Het buisje, dat geplaatst werd op de kinderafdeling wordt nu aangesloten op een leiding met contrast en geleidelijk aan wordt de blaas gevuld. Er wordt gekeken of er terugvloei is van contrast naar de urineleiders en er worden meerdere opnames genomen.
  • Nadien wordt het buisje verwijderd en wordt geprobeerd om opnames te krijgen terwijl het kind plast. Deze opnames zijn, indien ze lukken, nuttig omdat tijdens het plassen de druk in de blaas wordt opgebouwd en het kan zijn dat er enkel op dat moment terugvloei is van contrast.
  • Het onderzoek is gedaan als de radioloog oordeelt dat er voldoende opnames zijn.
  • Nadien kan je, samen met je kind terug naar de kinderafdeling.

 

Hoelang duurt het onderzoek?

Reken op 1 uur voor de duur van het onderzoek. Als het plassen niet goed lukt, kan de tijd nog oplopen. Er wordt dan genoeg tijd genomen en aandacht geschonken aan het kind om zoveel mogelijk informatie uit het onderzoek te halen.

 

Zijn er nevenwerkingen?

Het is aangewezen dat het kind meer drinkt. Er werd een buisje geplaatst in de urineleider en, om het risico op ontsteking nadien zo klein mogelijk te houden, is het best dat er veel gedronken wordt, zodat er veel urine in de plasbuis passeert.
 

Wat met het resultaat?

Het verslag wordt gemaakt door de radioloog en overgemaakt aan de aanvragende arts via de computer. Indien er dringende zaken zijn, dan wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvragende arts.