Retrograde cystografie bij mannen na prostaatoperatie


Wat?

Retrograde cystografie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd na prostaatoperaties om te kijken of er een lek is. 

 

Waarom?

Na een prostaatoperatie krijg je een tijdelijke blaassonde. Deze sonde dient om de zone van operatie zo goed mogelijk te beschermen in de dagen die volgen op de operatie. Na een tijdje mag deze sonde verwijderd worden, maar de uroloog wil met dit routine-onderzoek zeker weten dat er geen klein lek is. Indien er een lek is, dan kan het zijn dat de blaassonde nog niet mag verwijderd worden om de operatiezone eerst wat beter te doen genezen.

 

Wat kan je doen?

Je hoeft niets bijzonders te doen.


Hoe maak je een afspraak?

Een afspraak maken kan je telefonisch doen

  • campus Knokke-Heist : +32 (0)50 53 47 00
  • campus Blankenberge : +32 (0)50 53 46 80
 

Verloop van het onderzoek?

Het verloop van het onderzoek kan wat verschillen als je het onderzoek krijgt terwijl je nog bent opgenomen in het ziekenhuis, dan als je al ontslagen bent uit het ziekenhuis en terugkomt voor dit onderzoek.
 

  • Als je nog opgenomen bent, word je opgeroepen en zal een begeleider je meenemen naar de onderzoekszaal. Indien je niet opgenomen bent, krijg je een afspraak op de dienst radiologie.
  • Je zal liggend moeten plaatsnemen op de onderzoekstafel. Men zal het te onderzoeken deel moeten ontbloten: de onderkledij moet dus uitgedaan worden. Nadien wordt de blaassonde aangesloten op de leiding met contrast en wordt de blaas gevuld.
  • Het kan zijn dat je tijdens het vullen van de blaas een vervelend gevoel krijgt; dat is niet ongewoon en komt omdat uw blaas door de sonde al even niet meer onder druk heeft gestaan. Indien het onderzoek pijnlijk is, wordt de blaasvulling vertraagd en soms stopgezet. Soms is het ook niet mogelijk om de urine op te houden door de sonde. Je hoeft je hierover geen zorgen te maken, alles wordt met je besproken en overlopen tijdens het onderzoek en de klachten die je hebt, kaderen in de recente operatie.
  • Als er een klein lek wordt gedetecteerd, wordt overlegd met de uroloog die je heeft geopereerd om te zien of de sonde wel of niet mag verwijderd worden.
  • Als er geen lek wordt gevonden, dan kan het zijn dat de blaassonde wordt verwijderd.  De blaas is dan nog steeds gevuld en terwijl men foto’s maakt zal men je vragen om te plassen in een recipiënt. De opnames tijdens het plassen zijn ook van belang omdat de druk in de blaas dan meer wordt opgebouwd en eventuele hele kleine lekken op die manier ook kunnen uitgesloten worden. 
  • Tijdens het onderzoek wordt vaak overlegd tussen de radioloog en de uroloog en de beslissing of de sonde wel of niet mag verwijderd worden, gebeurt in samenspraak met de uroloog.
  • Nadien mag je de zaal verlaten.

 

Hoelang duurt het onderzoek?

Reken op 1 uur voor de volledige duur van het onderzoek.
 

Zijn er nevenwerkingen?

Doorgaans zijn er geen nevenwerkingen. Indien de sonde verwijderd wordt na het onderzoek, kan het zijn dat plassen even moeilijk is, maar dit komt dan omdat de blaassonde net is verwijderd. Het contrast dat werd ingespoten via de blaas wordt uiteindelijk volledig uitgeplast en blijft niet achter in het lichaam.
 

Wat met het resultaat?

Het verslag wordt gemaakt door de radioloog en overgemaakt aan de aanvragende arts via de computer. Indien er dringende zaken zijn, dan wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvragende arts.