RX

Wat?

 • RX-opnames zijn opnames van het lichaam die gemaakt worden met behulp van “RX”-stralen. Deze worden ook “X”-stralen of “röntgenstralen” genoemd.
 • Om een bepaald lichaamsdeel goed in beeld te brengen worden vaak meerdere opnames gemaakt: je zal dus meerdere keren moeten draaien en keren tijdens het onderzoek om dat lichaamsdeel van verschillende kanten te kunnen bekijken. 
 • Tijdens het nemen van de foto zal je moeten staan, zitten of liggen, afhankelijk van het lichaamsdeel en afhankelijk van de vraag van uw dokter. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je voor een RX van de enkel moet gaan neerzitten, maar kan het ook zijn dat er staande opnames nodig zijn om te zien wat de zwaartekracht doet met de verhoudingen van de beenderen in het lichaam.

 

Waarom?

 • RX van de longen/borstkas/thorax: het kan zijn dat uw arts deze opnames aanvraagt om ziektes van de longen aan te tonen, zoals een longontsteking, vocht op de longen of een gezwel. Maar de opname kan ook nodig zijn om te kijken of het hart vergroot is bijvoorbeeld of, na een val om een breuk van de ribben uit te sluiten.
 • RX van de buik/abdomen: het kan zijn dat de arts wil kijken of er zich veel stoelgang of vrije lucht in de buik bevindt. Het kan ook zijn dat er een gerichte opname wordt genomen om te kijken of er nierstenen zijn.
 • RX van botten/gewrichten: om te kijken of er een breuk is na een ongeval, of om arthrose of arthritis uit te sluiten. Structuren zoals kraakbeen, ligamenten, meniscus, kruisbanden, pezen zijn niet zichtbaar op een foto maar het kan wel zijn dat uw arts een RX aanvraagt om een idee te krijgen van de eventuele schade aan gewrichten. Zo zullen kraakbeenletsels een vernauwing geven van het gewricht wat dan weer wel te zien is op een foto. Op die manier kan een foto een eerste indruk geven van de eventuele schade in een gewricht.
 • RX van de rug/nek: na een ongeval om te kijken of er breuken zijn. Soms kan er ook een breuk ontstaan zonder dat er een val of ongeval is geweest, door osteoporose bijvoorbeeld. Ook kan zo’n opname nuttig zijn om te kijken of er artrose is. Met een RX-foto kan men wel geen hernia of uitstulping van de tussenwervelschijf evalueren, daar zijn andere technieken beter voor, zoals MRI.

 

Waarop moet je letten als je een RX-onderzoek moet krijgen?

 • Indien je zwanger bent of er is kans op zwangerschap: bespreek dit met de arts die het onderzoek aanvraagt en bij twijfel, overleg met de dienst radiologie.
 • Indien je kind een RX-onderzoek moet ondergaan en je bent zwanger, hou er dan rekening mee dat je niet in de zaal mag aanwezig zijn tijdens het RX-onderzoek. Grotere kinderen kunnen gerust even zonder begeleider, maar voor kleine kinderen kunnen dit onderzoek en de apparatuur beangstigend zijn. Voorzie bij kleine kinderen dus best een andere begeleider waarmee je kind vertrouwd is.

 

Hoe moet je een afspraak maken?

Een afspraak maken kan je telefonisch doen: voor Knokke kan dat op het nummer +32 (0)50 53 47 00, voor Blankenberge kan dat op het nummer +32 (0)50 53 46 80
 • Het is niet verplicht om voor een RX-onderzoek een afspraak te maken. Indien je geen afspraak maakt, kan het uitzonderlijk wel zijn dat de zaal in onderhoud is (RX-toestellen worden gecontroleerd door het federaal agentschap voor nucleaire controle, FANC genoemd en krijgen regelmatig onderhoud en controle om ervoor te zorgen dat ze perfect zijn afgesteld). Deze data zijn op voorhand gekend.
 • Het is dus wel aangewezen om voor een RX-onderzoek een afspraak te maken, zeker als er meerdere RX-opnames moeten worden gemaakt.
 • Ondanks het feit dat je een afspraak hebt gemaakt, kan het zijn dat je wel even moet wachten. Dit hangt af van de drukte op de dienst spoedgevallen en eventuele andere dringende onderzoeken die moeten gebeuren. We doen ons best om zoveel mogelijk de afspraken te respecteren.
 • Bij vertraging van een onderzoek zal het secretariaat proberen je zo goed mogelijk te informeren over de wachttijden. Indien je vindt dat men je niet voldoende informeert, spreek gerust een secretaresse aan, ze proberen het nodige te doen om je een zo vlot mogelijke service te bieden.
 • Moet je meerdere onderzoeken krijgen (vb RX en echo, RX en MRI, RX en CT), gelieve dit zo uitvoerig mogelijk mee te delen bij het maken van de afspraak, dit kan problemen voorkomen achteraf. Het gebeurt dat mensen een afspraak maken voor 1 onderzoek en dan, bij het aanmelden aan het secretariaat meerdere onderzoeken nodig hebben. We doen ons best om die onderzoeken te laten doorgaan, maar dit lukt niet altijd en de wachttijden durven daardoor wel eens op te lopen.
 • Heb je tips voor een betere dienstverlening of opmerkingen, dan horen we dit graag. Je mag dit gerust melden aan de verpleegkundige, medisch beeldvormer of het secretariaat.

   

Hoe verloopt zo’n onderzoek?

 • Meld je aan aan de balie van de dienst radiologie.
  In Knokke bevindt de receptie van de radiologie zich op -1 via lift A. Als je uit de lift stapt, neem je de gang naar rechts en loop je tot het einde door. Neem bij aankomst een nummer en neem plaats in de wachtzaal aan je linker zijde.  Het nummer verschijnt op het scherm en stuurt je door naar de juiste inschrijfbalie van onze dienst. Je hoeft je niet in te schrijven vooraan in het ziekenhuis, tenzij het de eerste maal is dat je als patiënt naar ons ziekenhuis komt.
  In Blankenberge bevindt de radiologie zich op de eerste verdieping rechts achter de loketten. Je hoeft je nergens op voorhand in te schrijven.
 • Nadien neem je plaats in de wachtzaal en zal een medisch beeldvormer je oppikken en begeleiden naar de juiste onderzoekszaal. Men zal je vragen naar je volledige naam en geboortedatum, dit is in je eigen belang om patiëntverwisselingen te voorkomen. Men zal je ook vragen naar een eventuele zwangerschap.
 • Vaak zal je in de kleedcabine kledij moeten uitdoen. De regio die in beeld moet worden gebracht moet bloot zijn omdat kleren kunnen storen en foutieve informatie kunnen geven. Over wat je wel en niet mag aanhouden, oordeelt de verpleegkundige en dit is afhankelijk van het lichaamsdeel dat moet afgebeeld worden. Ook sieraden, horloges moeten vaak uit omdat ze vaak storend zijn op foto’s. Het gemakkelijkst is, dat je deze sieraden thuislaat, zo is de kans dat je iets verliest ook kleiner. De kleedcabine kan op slot, doe dit ook.
 • Nadien word je begeleid in de onderzoeksruimte. Hier zal je ten opzichte van het apparaat zo geplaatst worden dat het lichaamsdeel goed wordt afgebeeld. Men zal je helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Onderzoekszalen komen vaak kil en koud over, maar het personeel is getraind om je zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Vaak zal je na het onderzoek opnieuw even moeten wachten. Dit komt, omdat de opnames bekeken worden door de radioloog om te zien of ze voldoende duidelijk zijn. Afhankelijk van de drukte kan het dus even duren vooraleer de radioloog de beelden heeft bekeken. Soms kan een bijkomende opname nuttig zijn. Zijn er levensbedreigende /dringende zaken te zien op de foto’s, dan zal de radioloog ook al contact opnemen met jouw arts en kan het zijn dat je al instructies krijgt via de radioloog over wat de volgende stap is.
 • Na het onderzoek mag je de dienst verlaten. Je hoeft je niet af te melden aan het secretariaat, de factuur wordt opgestuurd. De dienst radiologie werkt met derde betalersregel dus enkel het remgeld wordt aan je doorgerekend. 
 • Gaat het om een arbeidsongeval of heb je een speciale regeling met de mutualiteit, meld dit aan de secretaresse. Zij doet het nodige.
 • Heb je een afwezigheidsattest nodig voor het werk of voor de school, vraag er naar aan het secretariaat; deze documenten worden voor je in orde gebracht.

 

Hoelang duurt het onderzoek?

Reken op 15 à 20 minuten voor 1 onderzoek. Indien het gaat over meerdere onderzoeken die in verschillende zalen moeten gebeuren, kan de tijd wel oplopen.
 

Zijn er nevenwerkingen achteraf?

Er zijn geen nevenwerkingen achteraf.
 

Wat met het resultaat?

 • Voor niet dringende opnames wordt het verslag gemaakt door de radioloog en aan de aanvragende arts bezorgd. De meeste artsen in de regio zijn aangesloten op Medibridge, een systeem dat via internet het resultaat online bezorgt aan de huisarts via beveiligde verbindingen. Dit gaat vrij snel maar het lukt niet altijd om het resultaat op de avond zelf al bij de aanvragende arts te krijgen. Doorgaans is het verslag er wel de dag nadien.
   
 • Indien het om dringende zaken gaat, zal de radioloog proberen om contact op te nemen met je arts en zal het beleid besproken worden. Zo kan het gebeuren dat je, bijvoorbeeld in het geval van een breuk of een longontsteking doorverwezen wordt naar de dienst spoedgevallen. Dit gebeurt na overleg en met de goedkeuring van je arts (of zijn/haar collega indien het gaat om een groepspraktijk). Indien je arts niet kan bereikt worden en de radioloog oordeelt dat het gaat om een dringende of levensbedreigende zaak, dan zal dit met je besproken worden en kan je, in eigen belang, doorverwezen worden naar de dienst spoedgevallen.


Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog bijkomende vragen? Neem dan gerust contact op met het secretariaat radiologie. Afhankelijk van de gewenste informatie, verbinden wij u door met de juiste verpleegkundige of arts.  

AZ Zeno - dienst radiologie
Kalvekeetdijk 260
8300 Knokke Heist
Radiologie.kn@azzeno.be
T +32 (0)50 534 700

AZ Zeno - dienst radiologie
Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge  
Radiologie.bl@azzeno.be
T +32 (0)50 534 680