Disclaimer

De informatie op deze site wordt door AZ Zeno met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Het is echter steeds mogelijk dat de gegevens niet volledig accuraat zijn.

AZ Zeno geeft daarom geen garanties van om het even welke aard, of het nu gaat om geschreven of geïmpliceerde garanties, over de inhoud, de accuraatheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van (de informatie vermeld op) deze website.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen en is enkel bedoeld om u een globaal overzicht en indruk te geven van de medische procedures uitgevoerd in de diverse diensten van AZ Zeno. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen. De informatie is niet bindend voor AZ Zeno.

Onze website bevat links naar andere sites. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt AZ Zeno geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de privacypolitiek of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen en websites.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikelen en mededelingen op de web-site van AZ Zeno, mogen enkel worden toegeschreven aan de persoon van de auteur(s) en kunnen niet zondermeer en automatisch gelden als een stellingname van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.